AFM Vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 15 november 2016 de leidraad ‘Consumenten en Incassotrajecten’ gepubliceerd.

Deze leidraad beschrijft wat er van kredietaanbieders wordt verwacht op basis van wet- en regelgeving en hoe zij het klantbelang centraal kunnen stellen bij betalingsachterstanden. De AFM wijst kredietaanbieders op hun verantwoordelijkheid bij incassoproblemen bij consumptief krediet en heeft ondermeer regels opgesteld met betrekking tot de inzet van incassobureaus door kredietverstrekkers. Uit de Wet financieel toezicht volgt dat het in Nederland verboden is zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning te bemiddelen. Dit brengt met zich dat indien kredietverstrekkers bij het bemiddelen tussen kredietaanbieder en klant een incassobureau willen inzetten, dit incassobureau dient te beschikken over een door de AFM verstrekte vergunning. De AFM heeft AVS Netherlands sinds 2017 in het bezit gesteld van deze AFM-vergunning welke kan worden teruggevonden onder het vergunningsnummer: 12044888.

Dankzij onze vergunning bij de AFM voldoet AVS Netherlands B.V. aan alle door de AFM gestelde eisen en is hierdoor gerechtigd tot het opsporen en innemen van voertuigen indien haar opdrachtgever dit wenst.

Beloningsbeleid

AVS Netherlands houdt zich aan de wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo); bij onze organisatie wordt niet gebruik gemaakt van een beloningsstructuur en er is dan ook geen sprake van prikkels die van invloed kunnen zijn op het gedrag van onze medewerkers. Kort samengevat: alle medewerkers bij AVS Netherlands hebben een vast salaris waarbij geen mogelijkheid tot bonusstructuur aanwezig is en werken op basis van provisie is uitgesloten. Er wordt bij onze organisatie dan ook niet gewerkt met freelancers.

Voor meer vragen en/of opmerkingen over onze AFM-vergunning kunt u ons contactformulier gebruiken.

Neem contact op