Klachtenprocedure

Lees hier meer over de klachtenprocedure van AVS Netherlands B.V.

Wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren. Dit doen we onder andere door klachten met zorg af te handelen. Vindt u dat wij een fout hebben gemaakt of dat wij u niet goed hebben geholpen? Laat het ons weten en we zullen de klacht voor u onderzoeken en oplossen.

Nadat wij uw klacht ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Binnen vier weken ontvangt u een antwoord op uw klacht. Lukt het ons toch niet om u binnen deze vier weken een antwoord te geven? Dan laten wij dit uiteraard aan u weten.

U krijgt van ons een eerlijk en compleet antwoord. Als u het niet eens bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “KIFID”). Als u kiest voor toezending van uw klacht via post of email, dan kunt u de brief o.v.v. de referentie of ons kenmerk richten aan:

AVS Netherlands B.V.
Postbus 82
1440 AB Purmerend
info@avs-benelux.com

KIFID

Voor klachten over vorderingen die vallen onder de AFM-licentie kunt u zich wenden tot het KIFID. Het gaat dan om vorderingen van een financiële dienstverlener zoals een bank of een bedrijf waar u iets heeft gekocht op afbetaling. Het KIFID neemt uw klacht pas in behandeling nadat u eerst de klachtenprocedure van AVS Netherlands B.V. heeft doorlopen. Ze kunnen dus alleen worden ingezet voor een “second opinion”.

 

Terug naar de homepagina